Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Халак Віктор Іванович. Ефективність використання кнурів різної селекційної цінності у поєднанні із свиноматками внутріпородних типів великої білої породи : к.с.-г.н. : спец.. 06.02.01 - Розведення та селекція тварин : захищена 2006-04-26; . Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького УААН. – , 0406U002105.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14