Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чугай Андрій Михайлович. Математична модель і метод розв'язання оптимізаційної задачі розміщення циліндрів і паралелепіпедів у призмі з урахуванням спеціальних обмежень : к.т.н. : спец.. 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи : захищена 2006-04-27; . Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. – , 0406U002111.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19