Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Євсєєва Ольга Вадимівна. Система навчальних завдань як засіб формування вмінь пізнавальної діяльності у студентів природничих факультетів : к.пед.н. : спец.. 13.00.09 - Теорія навчання : захищена 2006-05-11; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0406U002122.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14