Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ріхтер Олена Євгеніївна. Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін метрологічного профілю : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2006-05-18; . Українська інженерно-педагогічна академія. – , 0406U002124.
Знайдено 1 документів
Поширити