Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Борисюк Михайло Миколайович. Класифікація водних ресурсів за інтегральними показниками якості на прикладі басейну р. Прип'ять : к.с.-г.н. : спец.. 03.00.16 - Екологія : захищена 2006-05-12; . Національний аграрний університет України. – , 0406U002128.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-17