Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Панасюк Ганна Григорівна. Функціональна взаємодія кінази S6 рибосомного білка S6K1 та протеїнкінази 2 : к.б.н. : спец.. 03.00.03 - Молекулярна біологія : захищена 2006-05-23; . Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. – , 0406U002185.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25