Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рудик Олена Володимирівна. Роль чутливості мітохондріальної пори до індукторів її відкриття та експресії bax в розвитку функціональних змін серця при старінні : к.б.н. : спец.. 03.00.13 - Фізіологія людини і тварин : захищена 2006-05-16; . Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. – , 0406U002195.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-19