Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мікосянчик Оксана Олександрівна. Оцінка триботехнічних параметрів мастильних матеріалів при граничному мащенні в умовах локального контакту : к.т.н. : спец.. 05.02.04 - Тертя та зношування в машинах : захищена 2006-05-26; . Національний транспортний університет. – , 0406U002196.
Знайдено 1 документів
Поширити