Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Абрагамович Мар'яна Орестівна. Вікові особливості віддалених наслідків резекції шлунка з приводу виразкової хвороби: стан кукси шлунка та анастомоза (терапевтичні аспекти). : к.мед.н. : спец.. 14.01.02 - Внутрішні хвороби : захищена 2006-05-16; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0406U002197.
Знайдено 1 документів
Поширити