Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Жайворонок Наталія Борисівна. Музичне виконавство як феномен музичної культури : к.мист. : спец.. 17.00.01 - Теорія та історія культури : захищена 2006-05-19; . Київський національний університет культури і мистецтв. – , 0406U002203.
Знайдено 1 документів
Поширити