Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хапілова Віра Петрівна. Соціально-психологічні умови формування конкурентоздатності майбутніх менеджерів. : к.психол.н. : спец.. 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи : захищена 2006-05-22; . Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. – , 0406U002217.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25