Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Руда Ірина Володимирівна. Клініко-епідеміологічні та антропогенетичні аспекти карієсу зубів у практично здорових міських підлітків України : к.мед.н. : спец.. 14.01.22 - Стоматологія : захищена 2006-05-12; . Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова ,кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб. – , 0406U002230.
Знайдено 1 документів
Поширити