Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Петрик Ірина Сергіївна. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках TiO2 та TiO2/Fe2O3 : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.18 - Фізика і хімія поверхні : захищена 2006-05-23; . Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. – , 0406U002315.
Знайдено 1 документів
Поширити