Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Смелік Володимир Борисович. Кореляційні зв'язки між окремими видами злочинів у сфері підприємництва (проблеми методики розслідування) : к.ю.н. : спец.. 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність : захищена 2006-04-21; . Харківський національний університет внутрішніх справ. – , 0406U002316.
Знайдено 1 документів
Поширити