Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Геник Ігор Степанович. Теоретичне обґрунтування параметрів гвинтових затискних пристроїв металорізальних верстатів : к.т.н. : спец.. 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти : захищена 2006-05-19; . Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – , 0406U002326.
Знайдено 1 документів
Поширити