Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Сюр Наталія Вікторівна. Правова інтеграція України до Європейського Союзу: теоретико-правове дослідження : к.ю.н. : спец.. 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень : захищена 2006-05-11; . Київський національний університет внутрішніх справ. – , 0406U002342.
Знайдено 1 документів
Поширити