Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шахов Павло Анатолійович. Морфофункціональні особливості інтраор-ганних кровоносних судин і тканинних компонентів лімфатичних вузлів телят і поросят : д.вет.н. : спец.. 16.00.02 - Патологія, онкологія і морфологія тварин : захищена 2006-05-17; . Південний філіал "Кримський агротех-нологічний університет" НАУ. – , 0406U002351.
Знайдено 1 документів
Поширити