Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Чубенко Вікторія Анатоліївна. Підвищення ефективності вібраційного різання важкооброблювальних матріалів лезовим інструментом. : к.т.н. : спец.. 05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти : захищена 2006-05-18; . Криворізький технічний університет. – , 0406U002364.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25