Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Королюк Світлана Вікторівна. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації. : к.пед.н. : спец.. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки : захищена 2006-05-19; . Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України. – , 0406U002407.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-25