Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гончаров Ян Петрович. Особливості впливу кровопускань та еритроцитаферезу на клінічний перебіг справжньої поліцитемії в еритремічній стадії. : к.мед.н. : спец.. 14.01.31 - Гематологія та трансфузіологія : захищена 2006-06-06; . Київська медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – , 0406U002573.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-25