Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Климик Ярослав Леонідович. Асиметричне навантаження пружного шару з жорстким круговим включенням. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2006-05-26; . Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – , 0406U002605.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-25