Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хлистун Ірина Валентинівна. Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект). : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2006-05-23; . Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – , 0406U002645.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-15