Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лебедь Наталія Леонідівна. Тепломасообмін в перехресноточних контактних апаратах із сітчастими насадками : к.т.н. : спец.. 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : захищена 2006-06-13; . Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". – , 0406U002664.
Знайдено 1 документів
Поширити