Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Григор'єв Василь Миколайович. Паразитичні нематоди агроценозів цукрових буряків та заходи контролю їх чисельності в умовах Центрального Лісостепу України : к.с.-г.н. : спец.. 06.01.11 - Фітопатологія : захищена 2006-05-26; . Інститут цукрових буряків УААН. – , 0406U002704.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-04-21