Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Пащенко Олена Михайлівна. Семантична стратифікація східнослов’янської фітонімічної номенклатури: порівняльно-історичний аспект. : к.філол.н. : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2006-06-09; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0406U002706.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-05-18