Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Приходько Алла Степанівна. Форми навчання історії у вітчизняній школі ХХ століття. : к.пед.н. : спец.. 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань) : захищена 2006-06-07; . Інститут педагогіки АПН України. – , 0406U002707.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-18