Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грицько Марта Ігорівна. Порушення репродуктивного здоров'я у дівчат-підлітків з екстрагенітальною патологією і можливі шляхи їх корекції . : к.мед.н. : спец.. 14.01.01 - Акушерство та гінекологія : захищена 2006-05-27; . Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. – , 0406U002752.
Знайдено 1 документів
Поширити