Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Бугай Олександр Миколайович. Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі: кінетична модель з двома незалежними джерелами. : к.ф.-м.н. : спец.. 01.04.01 - Фізика приладів, елементів і систем : захищена 2006-06-08; . Інститут прикладної фізики НАН України. – , 0406U002920.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-06-14