Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Щукін Сергій Ігоревич. Розробка методів моделювання експериментальної фармакокінетики проліків (пептидамідобензофенону і циназепаму) і ліків - похідних 1,4-бенздіазепіну : к.б.н. : спец.. 14.03.05 - Фармакологія : захищена 2006-06-07; . Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В.Богатського НАН України. – , 0406U003561.
Знайдено 1 документів
Поширити