Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Боголєпов Андрій Анатолійович. Вилучення U(VI) та Со(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об'єктів навколишнього середовища : к.х.н. : спец.. 21.06.01 - Екологічна безпека : захищена 2007-12-18; . Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України. – , 0407U005146.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02