Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кондрацька Ірина Миколаївна. Стан чутливості тканин до інсуліну у хворих з порушенням толерантності до глюкози та цукровим діабетом 2 типу з артеріальною гіпертензією : к.мед.н. : спец.. 14.01.14 - Ендокринологія : захищена 2007-12-20; . Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка. – , 0408U000067.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02