Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мельник Михайло Володимирович. Відновлення функції колінного суглоба у хворих з дитячим церебральним паралічем : к.мед.н. : спец.. 14.01.21 - Травматологія та ортопедія : захищена 2007-12-25; . Державна установа "Інститут травматології та ортопедії АМН України".. – , 0408U000100.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02