Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Перчик Ольга Анатоліївна. Схоронність екстракту плаценти на етапах низькотемпературного зберігання та його ефективність при урогенітальних розладах у жінок в клімактерії. : к.мед.н. : спец.. 14.01.35 - Кріомедицина : захищена 2007-12-25; . Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. – , 0408U000233.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26