Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Фрадкіна Наталя Володимирівна. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині у кінці ХІХ- на початку ХХ ст. як феномен культури. : к.філос.н. : спец.. 09.00.12 - Українознавство : захищена 2007-12-26; . Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – , 0408U000341.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02