Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кваско Алла Володимирівна. Управління організацією виробництва на поліграфічних підприємствах в ринкових умовах : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2007-12-27; . Європейській університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу. – , 0408U000396.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29