Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Шипіцина Юлія Володимирівна. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2008-01-22; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0408U000421.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02