Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Головіна Наталія Борисівна. Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект) : к.філол.н. : спец.. 10.02.17 - Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство : захищена 2008-01-23; . Київський національний лінгвістичний університет. – , 0408U000492.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02