Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Мацкуляк Юлія Йосифівна. Структура, семантика та функціонування складних іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2008-01-18; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0408U000518.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02