Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Кудрявцева Олена Діонізіївна. Семантика, сполучуваність і функціонування прийменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього, публіцистичного та наукового стилів) : к.філол.н. : спец.. 10.02.04 - Германські мови : захищена 2008-01-18; . Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – , 0408U000519.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02