Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Гурський Роман Йосипович. Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій Івано-Франківської області та методи її корекції : к.вет.н. : спец.. 03.00.04 - Біохімія : захищена 2008-01-29; . Інститут біології тварин УААН. – , 0408U000564.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29