Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Митрофанова Олена Григорівна. Семантико-синтаксична структура речень із дієслівними предикатами руху і переміщення. : к.філол.н. : спец.. 10.02.01 - Українська мова : захищена 2008-01-31; . Херсонський національний університет. – , 0408U000709.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02