Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Козленко Марина Віталіївна. Глибинна будова Гвінейського крайового плато на підставі даних сейсмометрії та гравіметрії : к.геол.н. : спец.. 04.00.22 - Геофізика : захищена 2008-02-07; . Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України. – , 0408U000717.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29