Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Окіпний Ігор Богданович. Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора. : к.т.н. : спец.. 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла : захищена 2008-02-14; . Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – , 0408U000767.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02