Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Ковтун Наталія Михайлівна. Архетип культурного героя в українській духовній традиції:історико-філософський контекст : к.філос.н. : спец.. 09.00.05 - Історія філософії : захищена 2008-02-18; . Житомирський державний університет імені Івана Франка. – , 0408U000867.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29