Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Готра Вікторія Вікторівна. Управління формуванням конкурентного середовища підприємств сфери послуг : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2009-03-18; . Мукачівський державний університет. – , 0409U001482.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02