Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Лисенко Сергій Андрійович. Стан мікроциркуляторного русла пухлин під впливом фітопрепарату ГА-40 (експериментальне дослідження) : к.мед.н. : спец.. 14.01.07 - Онкологія : захищена 2009-04-08; . Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. – , 0409U001645.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02