Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Поліщук Павло Геннадійович. Афінітет серотонінових 5-НТ1А рецепторів до їх лігандів. QSAR аналіз за допомогою ієрархічної системи моделей на основі симплексного представлення молекулярної структури : к.х.н. : спец.. 02.00.10 - Біоорганічна хімія : захищена 2009-03-27; . Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В.Богатського НАН України. – , 0409U001661.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-29