Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Хаврова Катерина Сергіївна. Механізм управління поточними витратами торговельних підприємств : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2009-04-28; . Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – , 0409U001953.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-26