Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Рождественський Андрій Андрійович. Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу в потенційних емігрантів. : к.психол.н. : спец.. 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія : захищена 2009-04-21; . Інститут психології ім. Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України. – , 0409U001959.
Знайдено 1 документів

Оновлено: 2024-02-23