Знайдено 1 документів
Дисертація кандидатська
Грищенко Олена Валентинівна. Заготівельна та збутова діяльність молокопереробних підприємств: напрями вдосконалення : к.е.н. : спец.. 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) : захищена 2009-03-12; . Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – , 0409U002039.
Знайдено 1 документів
Поширити
Оновлено: 2021-04-02